ΠΡΟΣ

Τους Προέδρους Συνεταιρισμών

Τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και τα πρόχειρα στοιχεία που έχουμε συλλέξει μέχρι τώρα, διαπιστώνουμε  ότι και φέτος στις περισσότερες περιοχές υπάρχει μειωμένη καρπόδεση της ελιάς και αρκετά φαινόμενα σχινοκαρπίας.

Παρακολουθούμε την εξέλιξη της κατάστασης και παρακαλούμε για τη δική σας εκτίμηση και ενημέρωση έως την Παρασκευή 14/06/2024, ώστε να έχουμε πλήρη και αντιπροσωπευτική εικόνα, σε κάθε περιοχή, προκειμένου να προβούμε στις ανάλογες ενέργειες, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους θεσμικούς φορείς.

Έχουμε ήδη ενημερώσει τον Διευθυντή του ΕΛΓΑ Κρήτης, ο οποίος και θα επισκεφτεί την περιοχή μας το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.

Για την Ένωση Σητείας

Ο Πρόεδρος

Μανώλης Μαυροματάκης