Ενημερώνουμε τους αγρότες τους κτηνοτρόφους και τους μελισσοκόμους της περιοχής μας, ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου η προδημοσίευση για τις 2 Παρεμβάσεις βιολογικής γεωργίας.

  1. Π3-70-2.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία)» και
  2. η Π3-70-1.6 «Ενισχύσεις για την ανάληψη πρόσθετων γεωργο-περιβαλλοντικών υποχρεώσεων από τους μελισσοκόμους για την προστασία των μελισσοσμηνών και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας».

Οι νέες προσκλήσεις αναμένονται το φθινόπωρο του 2024 με προϋπολογισμό 18.858.824€ για την παρέμβαση της μελισσοκομίας και 287.597.058 € για την παρέμβαση γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Οι αιτήσεις θα γίνουν με βάση την  Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2024.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων στις νέες προσκλήσεις είναι η σύναψη νέας σύμβασης με Φορέα Πιστοποίησης από 16 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου και η υποβολή ΕΑΕ 2024.

Μη επιλέξιμοι είναι οι υποψήφιοι με αγροτεμάχια, βοσκοτόπους ή ζωικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου, στις 15 Ιουνίου 2024.

Το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Έργων, μελετών και γεωτεχνικών συμβουλών της Ένωσης με την υποστήριξη της κεντρικής υπηρεσίας της  GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ είναι στην διάθεση των αγροτών για την αναλυτική και πλήρη ενημέρωσή αναφορικά με:

– τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων

– τα κριτήρια επιλογής και ένταξης εκμετάλλευσης

– τις υποχρεώσεις των δικαιούχων

– το ύψος της ενίσχυσης,

Επίσης αναλαμβάνουμε:

  1. Την προετοιμασία της Αίτησης-Φακέλου ένταξης στο πρόγραμμα.
  2. Την υποβολή των ετήσιων Αιτήσεων Πληρωμών.
  3. Την παρακολούθηση για την
  4. ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων του μέτρου.
  5. ορθή εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή.
  6. τήρηση σωστού Μητρώου Εισροών, Εκροών και Ημερολογίου Εργασιών.

Η υπεύθυνη ομάδα των εμπειρογνωμόνων και τεχνοκρατών για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) σε πανελλαδικό επίπεδο, που στελεχώνει τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και συνεργάζεται με την Ένωση Σητείας, είναι η εγγύηση για τη θετική αξιολόγηση και παρακολούθηση των προτάσεων που υποβάλλονται.

Προκειμένου να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος προετοιμασίας, οι ενδιαφερόμενοι που ασχολούνται  ή θέλουν να ασχοληθούν με την βιολογική καλλιέργεια την κτηνοτροφία ή την μελισσοκομία  μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Ένωσης στην κα Σφακιωτάκη Μαρία και στην Γεωπόνο κα Μοράκη Καλλιόπη στα τηλέφωνα 28430 29991 /29958

Για την Ένωση Σητείας

Ο Πρόεδρος

Μανώλης Μαυροματάκης