Οι πρόσφατες πληρωμές των επιδοτήσεων και κυρίως αυτές των οικολογικών σχημάτων (πρασίνισμα) δημιούργησαν δυσαρέσκεια και διαμαρτυρίες στους αγρότες, αφού σε πολλές περιπτώσεις τα ποσά που έλαβαν ήταν κατώτερα από αυτά που προέβλεπαν οι αρχικές εκτιμήσεις , σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι στρεβλώσεις και τα προβλήματα από τις δηλώσεις των οικολογικών σχημάτων για το 2023 εντοπίζονται κυρίως στην προχειρότητα που έγινε για πρώτη φορά η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, χωρίς την ανάλογη προετοιμασία και τον απαραίτητο σχεδιασμό που απαιτούσε η πολυπλοκότητα της συγκεκριμένης δράσης.

Επειδή υπήρχε ασάφεια ως προς την εφαρμογή, καταστρατηγήθηκε από κάποιους ο κανονισμός για τα οικολογικά σχήματα, παρασύροντας τους παραγωγούς κυριολεκτικά σε «τζόγο» , αφού δηλώθηκαν δράσεις που δεν είχαν κανένα αντίκρισμα με την πραγματικότητα και το σπουδαιότερο χωρίς κανένα παραστατικό υλοποίησης (Τιμολόγιο, Σύμβαση).

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τις διαμαρτυρίες των παραγωγών, των πολιτικών, όλων των αρμόδιων φορέων και μετά από την απόφαση της Κομισιόν να θέσει σε επιτήρηση τον ΟΠΕΚΕΠΕ για 12 μήνες, έχει αποφασίσει να καταρτίσει σχέδιο δράσης για την διόρθωση των αδυναμιών που καταγράφηκαν την προηγούμενη περίοδο με ενέργειες , δράσεις και ελέγχους που θα αναδείξουν τις παθογένειες του συστήματος.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρονται και οι έλεγχοι για τα οικολογικά σχήματα που έχουν δηλωθεί αυθαίρετα, χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σε όποιες περιπτώσεις έχουν καταβληθεί επιδοτήσεις θα επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες με την ανάλογη ποινή.

Μετά από αυτές τις διαπιστώσεις ο ΟΠΕΚΕΠΕ διόρθωσε την συγκεκριμένη εφαρμογή των οικολογικών σχημάτων για το 2024, η οποία θα ενεργοποιείται μόνο όταν καταχωρείται το ανάλογο παραστατικό.

Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες , τις επόμενες μέρες θα ανοίξει η διαδικασία ενστάσεων για τους παραγωγούς που έμειναν εκτός πληρωμών για δράσεις των οικολογικών σχημάτων.

Για τους παραγωγούς που έχουν ενεργοποιήσει τα δικαιώματα τους στην Ένωση Σητείας δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα επιστροφής χρημάτων, επειδή τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και κατατέθηκαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η Ένωση Σητείας υπηρετεί με σεβασμό, αξιοπρέπεια και υπευθυνότητα τους παραγωγούς που την εμπιστεύονται και αυτό θα συνεχίσει να κάνει.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Μανώλης Μαυροματάκης