Τμήμα Προγραμμάτων και Μελετών

Τμήμα Προγραμμάτων και Μελετών

Σε συνεργασία με την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, το άρτια στελεχωμένο από έμπειρο προσωπικό Τμήμα Προγραμμάτων και Μελετών, στηρίζει τα συλλογικά σχήματα και τις μεμονωμένες επιχειρήσεις του πρωτογενούς και ευρύτερου αγροδιατροφικού τομέα για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αναβάθμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους (ΟΕΦ).

Ενδεικτικά αναλαμβάνει:

  • Εκπόνηση μελετών για χρηματοδότηση αγροτικών επιχειρήσεων – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
  • Εκπόνηση σχεδίων δράσης Νέων Αγροτών – Πριμ πρώτης εγκατάστασης
  • Τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων
  • Αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα (Μελέτες Βιολογικής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – Σπανίων Φυλών)
  • Υπηρεσίες καθοδήγησης για την ορθή τήρηση πολλαπλής συμμόρφωσης – κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής
  • Σύνταξη μελέτης και τεχνική στήριξη – παρακολούθηση υλοποίησης επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης (Σχέδια Βελτίωσης)
  • Υπηρεσίες υποστήριξης ελέγχων ΟΠΕΚΕΠΕ – ΔΑΟΚ – Πιστοποιητικών Οργανισμών
  • Αδειοδοτήσεις Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
  • Γεωργοπεριβαλλοντικά Προγράμματα

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.