ΠΟΠ Σητεία Λασιθίου Κρήτης

«ΠΟΠ Σητεία Λασιθίου Κρήτης»

Η Ένωση Σητείας αξιοποίησε τους κύριους παράγοντες από τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής που επηρεάζουν άμεσα την καλλιεργητική και παραγωγική διαδικασία και προσδίδουν στο ελαιόλαδο όλα εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προκειμένου να πετύχει το 1993 την αναγνώρισή του ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης με την επωνυμία: «ΠΟΠ Σητεία Λασιθίου Κρήτης».

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και η αδιαμφισβήτητη φήμη του δικαιώθηκε με την απονομή στην Ένωση δεκάδων βραβείων, εκ των οποίων 2 χρυσά και ένα χάλκινο στον πιο αναγνωρισμένο και καταξιωμένο διεθνή διαγωνισμό Mario Solinas.

Προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα σφετερισμού του σήματος, κυρίως από εταιρείες εκτός Ελλάδος, έγιναν ενέργειες από την Ένωση Σητείας και επετεύχθη η πλήρης προστασία του ποιοτικού ελαιόλαδου της περιοχής μας:

  • το 2019 στην Ουρουγουάη, Παραγουάη, Βραζιλία, Αργεντινή και στην Κίνα του μοναδικού ελαιόλαδου από την Ελλάδα
  • το 2021 στην Ινδία
  • το 2022 σε παγκόσμιο επίπεδο μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των διεθνώς αναγνωρισμένων και διακινούμενων ελαιόλαδων

Εκτός από τη φήμη και το κύρος που προσδίδεται από τη διεθνή κατοχύρωση και προστασία, ουσιαστικά βοηθάει τις εξαγωγικές δραστηριότητες, συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση της ποιότητας και είναι θετικός παράγοντας για την οικονομική ικανοποίηση του παραγωγού από την υπεραξία του ελαιόλαδου που αποκτά με την αναγνωρισιμότητα του.