Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική πρόσβασης

Με την παρούσα δήλωση περί Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο που η «Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη – Ανώνυμη Εταιρεία» συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4621/2019 και του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων και στην αγγλική γλώσσα General Data Protection Regulation GDPR). Η «Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη – Ανώνυμη Εταιρεία» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πλήρη συμμόρφωση της με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Πολιτική απορρήτου

Διαβάστε παρακάτω την Πολιτική Απορρήτου της «Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης – Ανώνυμης Εταιρείας» η οποία περιγράφει λεπτομερώς την πολιτική και τις πρακτικές σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και το διαμοιρασμό των προσωπικών σας δεδομένων.

Μέσω της παρούσας δίδεται η δυνατότητα στους επισκέπτες του ιστοτόπου μας να επικοινωνήσουν μαζί μας είτε συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας με τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας τους, είτε χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το τηλέφωνο της «Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης – Ανώνυμης Εταιρείας».

Η «Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη – Ανώνυμη Εταιρεία» επεξεργάζεται (λαμβάνει, διατηρεί και χρησιμοποιεί) τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

  1. Στοιχεία επικοινωνίας των επισκεπτών (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνα επικοινωνίας).
  2. Τυχόν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των επισκεπτών.

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται από την «Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη – Ανώνυμη Εταιρεία» με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού μας και των επισκεπτών του ιστοτόπου.

Η «Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη – Ανώνυμη Εταιρεία» δύναται να τηρεί αρχείο των γραπτών επιστολών, e-mails ή άλλων μηνυμάτων και γενικά οποιονδήποτε γραπτών επικοινωνιών έχουμε ανταλλάξει.

Χρήση και διαμοιρασμός δεδομένων σε τρίτους

Η «Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη – Ανώνυμη Εταιρεία» δεν θα κάνει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και σε καμία περίπτωση δεν θα αποκαλύψει, δημοσιεύσει, πωλήσει, μισθώσει ή ανταλλάξει πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλης άμεσης επικοινωνίας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Τα δικαιώματά σας

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιστοτόπου μας είναι τα απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας. Είναι απολύτως εμπιστευτικά και τηρούνται μόνο για τις ανάγκες αυτής της επικοινωνίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται με βάση τη συγκατάθεσή σας. Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και δικαίωμα εναντίωσης, με την ανάκληση της συγκατάθεσης σας ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε ένα αρχείο με τα προσωπικά σας δεδομένα που μας δόθηκαν. Τέλος έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, επικαιροποίηση ή και διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας που τηρούνται από την «Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη – Ανώνυμη Εταιρεία».

Cookies

Χρησιμοποιούμε αυστηρά μόνο τα αναγκαία cookies που χρειάζονται για να διασφαλίσουμε ότι σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπο μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, θα υποθέσουμε ότι είστε ευχαριστημένοι με αυτό.


Με την πλοήγηση και χρήση του ιστότοπού μας οι επισκέπτες/χρήστες συνομολογούν ότι έχουν κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ερώτησης ή προβλήματος, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας για να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη – Ανώνυμη Εταιρεία

Διεύθυνση: 1ο χλμ Εθνικής Οδού Σητείας Αγίου Νικολάου, ΤΚ 723 00, Σητεία..

Τηλέφωνα: (+30) 28430 29999 / 29998/ 29991

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@sitiaunion.gr