Η Εταιρεία

Η Εταιρεία

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας ιδρύθηκε το 1933, ως Δευτεροβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση με μέλη της 42 Πρωτοβάθμιους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και περίπου 8.700 αγρότες – μέλη. Το 2014 η Ένωση Σητείας μετατράπηκε σε Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη – Ανώνυμη Εταιρεία, στηριζόμενη σε 14 Πρωτοβάθμιους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, οι οποίοι αποτελούν και τους Μετόχους της Εταιρείας, ενώ διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, 5ετούς θητείας, το οποίο ανέλαβε τη διοίκησή της την 1η Ιανουαρίου 2015.

Παράλληλα, η Ένωση Σητείας είναι συνιδρυτής της «Έλαια Σητείας ΑΕ – LaSitia» μαζί με τις εταιρείες Α) «ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» , Β) «ΙNSPIRING EARTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», Γ) «GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με κύριο αντικείμενο την παραγωγή, τυποποίηση και διάθεση του ελαιολάδου ΠΟΠ Σητεία Λασιθίου Κρήτης. Σήμερα, με τη δημιουργία της εταιρείας «Έλαια Σητείας AE – LaSitia», το κορυφαίο και αυθεντικό ελαιόλαδο Σητείας έρχεται με νέα προσέγγιση να επανακαθορίσει τα ποιοτικά δεδομένα στο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, και να αποδείξει πως η εξαιρετικά υψηλή ποιότητα μπορεί να είναι προσιτή, ώστε ο καθένας να έχει στο τραπέζι του ένα από τα καλύτερα ελαιόλαδα του κόσμου.

Ακόμη, είναι 100% μέτοχος στην Αγροτική Ένωση Σητείας Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το έτος 2021 με κύριο αντικείμενο την εξυπηρέτηση και υποβοήθηση των παραγωγών μέσω του πιστοποιημένου «Κέντρου Εξυπηρέτησης Αγροτών Σητείας».

Επίσης, σε συνεργασία με την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, έχει ιδρύσει ειδικό Τμήμα Εκπόνησης Μελετών και παρέχει στους αγρότες και τους συνεταιρισμούς κάθε είδους τεχνική υποστήριξη για τη διευκόλυνση και βελτίωση της παραγωγής ή τη μείωση του κόστους της.

Η Ένωση Σητείας συνεχίζει να στηρίζει τους Συνεταιρισμούς της περιοχής, με σκοπό την εξυπηρέτηση όλων των αγροτών για την ανάπτυξη της γεωργικής οικονομίας της περιοχής, διαδίδει τον θεσμό του Συνεταιρισμού στον αγροτικό πληθυσμό της περιφέρειάς της, φροντίζει για τη μελέτη και διερεύνηση συνεταιριστικών και αγροτικών θεμάτων, που ενδιαφέρουν την περιφέρειά της και ενημερώνει τους Συνεταιρισμούς, τις αρμόδιες Αρχές και υπηρεσίες και γενικά εφαρμόζει όλα τα νόμιμα μέσα για την ανάπτυξη της συνεταιριστικής συνειδήσεως στους αγρότες.