Πιστοποίηση από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων-ΔΗΩ περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων όσον αφορά στην τυποποίηση, επισήμανση, διατήρηση και διακίνηση γεωργικών προϊόντων

Πιστοποίηση από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων-ΔΗΩ περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων όσον αφορά στην τυποποίηση, επισήμανση, διατήρηση και διακίνηση γεωργικών προϊόντων