Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων-ΔΗΩ περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων όσον αφορά στην τυποποίηση, επισήμανση, διατήρηση και διακίνηση γεωργικών προϊόντων

 
 

Σύστημα ολοκληρωμένης  διαχείρισης για την παραγωγή ελαιολάδου ( Πρότυπα AGRO 2.1 και 2,2)

 
 

Πιστοποίηση από την DQS ΕΛΛΑΣ, για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων HACCP: Ανάλυση Επικινδυνότητας, και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου  για τις ακόλουθες δραστηριότητες: Παραλαβή, αποθήκευση, εμφιάλωση και εμπορία των προϊόντων της κατά το πρότυπο DIN EN ISO 22000:2005.

 
 

Πιστοποίηση από την IQNET και DQS GmbH, για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητος για τις ακόλουθες δραστηριότητες: Παραλαβή, παραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία των προϊόντων της κατά το πρότυπο: DIN EN ISO 9001:2008

 
 

Πιστοποίηση από την DQS GmbH, για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητος για τις ακόλουθες δραστηριότητες: Παραλαβή, αποθήκευση, εμφιάλωση και εμπορία τυποποιημένου και χύμα εξαιρετικού και παρθένου ελαιολάδου κατά το πρότυπο IFS (International Food Standard)

 
 

Πιστοποίηση από την CSQA κατά το πρότυπο ISO 22005:2008 για την συμμόρφωση στις αρχές και απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστήματος ιχνηλασιμοτητας σε επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών.

 
 

Πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ ,κατά ISO 17025:2005, του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου ελαιολάδου.