Νέα

Από 31 Οκτώβρη όλο το Νοέμβρη αιτήσεις Νέων Αγροτών Αναρτήθηκε: 20-10-2016 08:44

Από 31 Οκτώβρη όλο το Νοέμβρη αιτήσεις Νέων Αγροτών

Ένα μήνα και συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου και μέχρι τέλος Νοεμβρίου έχουν στη διάθεσή τους οι υποψήφιοι για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών να καταθέσουν το σχετικό φάκελο...Περισσότερα

Συμπλήρωση εγκυκλίου δικαιολογητικώ ν για τη χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ . Αναρτήθηκε: 19-10-2016 08:44

Η αριθμ. 360/26071/1-3-2016 εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα με θέμα «Εγκύκλιος δικαιολογητικών για τη χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ»: στο κεφάλαιο «Β. Κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης», παρ. 3 «Στις περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης της αγροτικής εκμετάλλευσης όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, θα προσκομίζονται:» συμπληρώνεται ως εξής:...Περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ (Μ.Α.Α.Ε.) 2016 Αναρτήθηκε: 22-9-2016 11:40

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) στο οποίο εγγράφονται όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα που ασκούν στην επικράτεια αγροτική δραστηριότητα η κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση...Περισσοτερα.

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΟΙΝΟΣΤΑΦΥΛΩΝ 2016 Αναρτήθηκε: 14-9-2016 09:58

Οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική
παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση, υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας
του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής....Περισσότερα

Επείγουσα Ανακοίνωση για Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων Αναρτήθηκε: 25-5-2016 12:23

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς που είχαν υποβάλλει Αίτηση Ενεργοποίησης το έτος 2015 , για δικαιώματα μικρότερα των 250 € και δεν πληρώθηκαν ούτε μετά την προσθήκη της πράσινης ενίσχυσης...Περισσότερα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΔΕ 2016 Αναρτήθηκε: 22-4-2016 17:37

Ενημερώνουμε όλους τους παραγωγούς ότι από ΤΡΙΤΗ 26-04-2016 αρχίζει η διαδικασία υποβολής και οριστικοποίησης της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2016 για την χορήγηση των οριστικών δικαιωμάτων. Η καθυστέρηση έναρξης οφείλεται στην επίλυση σοβαρών προβλημάτων και εκκρεμοτήτων...Περισσότερα

Παράταση της ημερομηνίας καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ έως τις 30-06-2016 Αναρτήθηκε: 31-3-2016 14:30

Την παράταση του χρόνου της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράςέτους 2015,έως τις 30 Ιουνίου 2016 , αποφάσισε τοΔιοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α, κατά τη συνεδρίασή του στις 31/03/2016...Περισσότερα

Προσκόμιση Μητρώου αιγοπροβάτων για έλεγχο εξισωτικής αποζημίωσης Αναρτήθηκε: 25-2-2016 08:31

Προκειμένου να καταστεί δυνατός ο καθορισμός των ελάχιστα διατηρούμενων αιγοπροβάτων ώστε να υπολογιστούν «οι βοσκότοποι που αξιοποιούνται συστηματικά από ζώα της εκμετάλλευσης», όπως απαιτείται...Περισσότερα

Διαδικασία υποβολής Αιτημάτων Αναθεώρησης της ατομικής πράξης προσδιορισμού των Προσωρινών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2015 Αναρτήθηκε: 12-1-2016 16:02

Ενημερώνουμε τους δικαιούχους άμεσων ενισχύσεων ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής Αιτημάτων Αναθεώρησης της ατομικής πράξης προσδιορισμού των Προσωρινών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2015 και Διοικητικών Πράξεων, για διορθώσεις προφανών λαθών και υποβολή εκπρόθεσμων αιτήσεων λόγω ανωτέρας βίας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Για το έτος 2015, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων για τη διόρθωση των ΕΑΕ μέσω Διοικητικών Πράξεων ορίζεται αυστηρά έως 01/02/2016, ενώ για την υποβολή αιτημάτων αναθεώρησης η 18η Ιανουαρίου 2016....Περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2015. Αναρτήθηκε: 5-11-2015 13:50

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καταβολή προκαταβολής της Εξισωτικής Αποζημίωσης του έτους εφαρμογής 2015.


Προκειμένου να καταβληθεί η προκαταβολή της Εξισωτικής Αποζημίωσης του έτους εφαρμογής 2015, είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί η απογραφή του ζωικού κεφαλαίου αιγοπροβάτων της εκμετάλλευσης των κτηνοτρόφων στην Κτηνοτροφική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ) στις ακόλουθες ημερομηνίες, ανάλογα με τον τρόπο επιλογής της απογραφής....Περισσότερα