Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 2016 Αναρτήθηκε: 18-11-2016 09:30

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 2016


Τη Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016, ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 1847/51107/26-04-2016 ΥΑ (ΦΕΚ1275 Β΄- ΑΔΑ 6ΤΧΥ4653ΠΓ-15Π) όπως ισχύει, η πρώτη κατάταξη των παραγωγών που αιτήθηκαν στο Μέτρο 13 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤAI ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή΄ ΆΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ» του ΠΑΑ 2014-2020 (Εξισωτική Αποζημίωση)...Περισσοτερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ Αναρτήθηκε: 16-11-2016 15:26

Η Ένωση Σητείας σας ενημερώνει ότι μέχρι 30 Νοεμβρίου πραγματοποιείται παραλαβή
συμπληρωματικών αιτήσεων από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για το
πρόγραμμα << Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων>>....Περισσοτερα

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΟΣΗΣ & ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 2016 Αναρτήθηκε: 3-11-2016 12:20

Στις 27-10-2016 καταβλήθηκε η πρώτη δόση ενιαίας ενίσχυσης έτους 2016 η οποία αντιπρωσωπεύι το 70% της βασικής ενίσχυσης σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η βασική ενίσχυση είναι ΜΕΡΟΣ της συνολικής επιδότησης και ΟΧΙ ολόκληρη η επιδότηση...Περισσότερα

Σύνταξη και υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών του μέτρου 6.1 από 31 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου. Αναρτήθηκε: 31-10-2016 14:30

Η Ένωση Σητείας έχει ενισχύσει το ΚΕΑ Σητείας με ένα Γεωπόνο προκειμένου να παρέχει πλήρη υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους αγρότες της περιοχής.
Στο πλαίσιο αυτό καλούμε τους νέους αγρότες που ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα Εγκατάστασης Νέων Γεωργών (υπομέτρο 6.1) να επικοινωνήσουν με το εξειδικευμένο προσωπικό στα γραφεία της Ένωσης για να επιβεβαιώσουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, να υποβάλλουν την αίτηση και να καταθέσουν το σχετικό φάκελο...Περισσοτερα

Από 31 Οκτώβρη όλο το Νοέμβρη αιτήσεις Νέων Αγροτών Αναρτήθηκε: 20-10-2016 08:44

Από 31 Οκτώβρη όλο το Νοέμβρη αιτήσεις Νέων Αγροτών

Ένα μήνα και συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου και μέχρι τέλος Νοεμβρίου έχουν στη διάθεσή τους οι υποψήφιοι για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών να καταθέσουν το σχετικό φάκελο...Περισσότερα

Συμπλήρωση εγκυκλίου δικαιολογητικώ ν για τη χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ . Αναρτήθηκε: 19-10-2016 08:44

Η αριθμ. 360/26071/1-3-2016 εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα με θέμα «Εγκύκλιος δικαιολογητικών για τη χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ»: στο κεφάλαιο «Β. Κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης», παρ. 3 «Στις περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης της αγροτικής εκμετάλλευσης όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, θα προσκομίζονται:» συμπληρώνεται ως εξής:...Περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ (Μ.Α.Α.Ε.) 2016 Αναρτήθηκε: 22-9-2016 11:40

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) στο οποίο εγγράφονται όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα που ασκούν στην επικράτεια αγροτική δραστηριότητα η κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση...Περισσοτερα.

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΟΙΝΟΣΤΑΦΥΛΩΝ 2016 Αναρτήθηκε: 14-9-2016 09:58

Οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική
παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση, υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας
του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής....Περισσότερα

Επείγουσα Ανακοίνωση για Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων Αναρτήθηκε: 25-5-2016 12:23

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς που είχαν υποβάλλει Αίτηση Ενεργοποίησης το έτος 2015 , για δικαιώματα μικρότερα των 250 € και δεν πληρώθηκαν ούτε μετά την προσθήκη της πράσινης ενίσχυσης...Περισσότερα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΔΕ 2016 Αναρτήθηκε: 22-4-2016 17:37

Ενημερώνουμε όλους τους παραγωγούς ότι από ΤΡΙΤΗ 26-04-2016 αρχίζει η διαδικασία υποβολής και οριστικοποίησης της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2016 για την χορήγηση των οριστικών δικαιωμάτων. Η καθυστέρηση έναρξης οφείλεται στην επίλυση σοβαρών προβλημάτων και εκκρεμοτήτων...Περισσότερα