Νεα

Σελίδα: 1234567891011121314
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΔΕ 2016 Αναρτήθηκε: 22-4-2016 17:37

Ενημερώνουμε όλους τους παραγωγούς ότι από ΤΡΙΤΗ 26-04-2016 αρχίζει η διαδικασία υποβολής και οριστικοποίησης της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2016 για την χορήγηση των οριστικών δικαιωμάτων. Η καθυστέρηση έναρξης οφείλεται στην επίλυση σοβαρών προβλημάτων και εκκρεμοτήτων...Περισσότερα

Παράταση της ημερομηνίας καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ έως τις 30-06-2016 Αναρτήθηκε: 31-3-2016 14:30

Την παράταση του χρόνου της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράςέτους 2015,έως τις 30 Ιουνίου 2016 , αποφάσισε τοΔιοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α, κατά τη συνεδρίασή του στις 31/03/2016...Περισσότερα

Προσκόμιση Μητρώου αιγοπροβάτων για έλεγχο εξισωτικής αποζημίωσης Αναρτήθηκε: 25-2-2016 08:31

Προκειμένου να καταστεί δυνατός ο καθορισμός των ελάχιστα διατηρούμενων αιγοπροβάτων ώστε να υπολογιστούν «οι βοσκότοποι που αξιοποιούνται συστηματικά από ζώα της εκμετάλλευσης», όπως απαιτείται...Περισσότερα

Διαδικασία υποβολής Αιτημάτων Αναθεώρησης της ατομικής πράξης προσδιορισμού των Προσωρινών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2015 Αναρτήθηκε: 12-1-2016 16:02

Ενημερώνουμε τους δικαιούχους άμεσων ενισχύσεων ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής Αιτημάτων Αναθεώρησης της ατομικής πράξης προσδιορισμού των Προσωρινών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2015 και Διοικητικών Πράξεων, για διορθώσεις προφανών λαθών και υποβολή εκπρόθεσμων αιτήσεων λόγω ανωτέρας βίας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Για το έτος 2015, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων για τη διόρθωση των ΕΑΕ μέσω Διοικητικών Πράξεων ορίζεται αυστηρά έως 01/02/2016, ενώ για την υποβολή αιτημάτων αναθεώρησης η 18η Ιανουαρίου 2016....Περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2015. Αναρτήθηκε: 5-11-2015 13:50

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καταβολή προκαταβολής της Εξισωτικής Αποζημίωσης του έτους εφαρμογής 2015.


Προκειμένου να καταβληθεί η προκαταβολή της Εξισωτικής Αποζημίωσης του έτους εφαρμογής 2015, είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί η απογραφή του ζωικού κεφαλαίου αιγοπροβάτων της εκμετάλλευσης των κτηνοτρόφων στην Κτηνοτροφική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ) στις ακόλουθες ημερομηνίες, ανάλογα με τον τρόπο επιλογής της απογραφής....Περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 2015-2019 Αναρτήθηκε: 15-10-2015 09:06

Στο ενημερωτικό δελτίο και την υπ' αριθμ. 105441/01.10.2015 εγκύκλιο θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του καθεστώτος των μικρών καλλιεργητών το 2015. Στο καθεστώς εντάσσονται αυτόματα όσοι γεωργοί πληρούν τις προϋποθέσεις...Περρισότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΟΙΝΟΣΤΑΦΥΛΩΝ 2015 Αναρτήθηκε: 30-9-2015 12:52

Οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση, υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής.
Η Ένωση Σητείας για την διευκόλυνση και αποφυγή λαθών, συνεπειών, και ταλαιπωρίας, θα εξυπηρετεί τους παραγωγούς...Περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ (Μ.Α.Α.Ε.) 2015 Αναρτήθηκε: 30-9-2015 12:45

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) στο οποίο εγγράφονται όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα που ασκούν στην επικράτεια αγροτική δραστηριότητα η κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση....Περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Αναρτήθηκε: 23-9-2015 10:42

Παρακαλούνται οι αιτούντες παραγωγοί για εξισωτική αποζημίωση 2015,μετα από πρόσθετη ενημέρωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να προσκομίσουν στα γραφεία της Ένωσης Σητείας Α.Ε.Σ.Περισσότερα...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΩΣΗ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε.Σ. 23/09/2015 & 24/09/2015 & 25/09/2015 Αναρτήθηκε: 22-9-2015 14:45

Λόγο επιδείνωσης του καιρού η παραλαβή σταφυλιών παρατείνεται για μια μέρα ακόμα, οπότε το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως έξης:...Περισσότερα