Νέα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΔΒΕ) ΕΤΟΥΣ 2021 Αναρτήθηκε: 27-5-2021 08:29

Καλησπέρα,

για ενημέρωσή σας επισυνάπτεται η εγκύκλιος με αρ. πρ. 30797/20.05.2021
(ΑΔΑ: 98ΡΒ46ΨΧΞΧ-ΖΗΘ) σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (ΔΒΕ) έτους 2021,περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΟΣΔΕ 2021 Αναρτήθηκε: 26-4-2021 10:10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -  ΟΣΔΕ 2021

Η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2021 αρχίζει την M. Δευτέρα 26/04/2021.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων θα καθοριστεί με σχετική Υπουργική Απόφαση...περισσότερα

Οδηγίες για την Παραλαβή εξαψήφιου κωδικού εξουσιοδότησης Πύλης 2021. Αναρτήθηκε: 20-4-2021 15:02

Για να δημιουργήσετε τον εξαψήφιο κωδικό πύλης έτους 2021 χρειάζεται να γνωρίζετε το ΑΦΜ σας και τους κωδικούς του TAXIS.Σας παραθέτουμε το παρακάτω σύνδεσμο...Περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΦΑΝΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΑΕ ΕΤΟΥΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2020 Αναρτήθηκε: 1-2-2021 09:13

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΦΑΝΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ μέσω Διοικητικών Πράξεων & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΑΕ έτους αιτήσεων 2020.

Παράταση επιλεξιμότητας επικάλυψη 29 01 2021 Αναρτήθηκε: 1-2-2021 09:07

«Δεύτερη τροποποίηση της υπ’ αριθ. 49825/07-08-2020 Εγκυκλίου – εγχειριδίου διαδικασιών υποβολής και ελέγχου αιτημάτων άρσης επικάλυψης, επιλεξιμότητας, ένταξης σε περιφέρεια έτους αιτήσεων 2020»

Βγήκαν οι πίνακες για την εξισωτική του 2020 Αναρτήθηκε: 2-12-2020 12:09

Στις 27 Νοεμβρίου 2020 ολοκληρώθηκε η πρώτη κατάταξη των παραγωγών που αιτήθηκαν στο Μέτρο 13 του ΠΑΑ 2014-2020 (Εξισωτική Αποζημίωση), για το έτος 2020...περισσοτερα.

Ένωση Σητείας Α.Ε.Σ.: Kαταληκτική ημερομηνία αιτημάτων άρσης επικάλυψης ορίζεται η 30/11/2020. Αναρτήθηκε: 5-11-2020 08:14

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς που υπέβαλαν Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2020, ότι η καταληκτική ημερομηνία αιτημάτων άρσης επικάλυψης ορίζεται βάση τροποποιητικής εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ η 30/11/2020....περισσοτερα

ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ (Μ.Α.Α.Ε.) 2020 Αναρτήθηκε: 28-8-2020 10:36

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) για το φορολογικό έτος 2019...περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΚΟΡΟΝΑΙΟ Αναρτήθηκε: 17-3-2020 15:14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι με εντολή του ΟΠΕΚΕΠΕ σε εφαρμογή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης αναστέλλεται η υποβολή των ΕΑΕ 2020 ( επιδοτήσεις) για 15 ημέρες...περισσότερα

Οδηγίες για την Παραλαβή εξαψήφιου κωδικού εξουσιοδότησης Πύλης 2020. Αναρτήθηκε: 4-3-2020 14:33

Για να δημιουργήσετε τον εξαψήφιο κωδικό πύλης έτους 2020 χρειάζεται να γνωρίζετε το ΑΦΜ σας και τους κωδικούς του TAXIS.Σας παραθέτουμε το παρακάτω σύνδεσμο...Περισσότερα