Ελαιόλαδο
 
Εξαιρετικό παρθένο
 
 
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο - προιόν βιολογικής γεωργίας
 
Οίνος
 
Ονομασία προέλευσης Σητεία ανωτέρας ποιότητας (Π.Ο.Π.)
 
 
Οίνοι προστατευμένης γεωγραφικής ένδειξης- (Π.Γ.Ε.)
 
 
Επιτραπέζιοι χωρίς γεωγραφική ένδειξη
 
 
Επιτραπέζιοι με ονομασία κατά παράδοση
 
Αποστάγματα