2007:1ο Βραβείο από το σύνδεσμο ελαιοκομικών δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ)

2007:1ο Βραβείο από το σύνδεσμο ελαιοκομικών δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ)