2005: Έπαινος από το διαγωνισμό συσκευασίας ΕΒΓΕ για την ετικέτα του βιολογικού ελαιολάδου.

2005: Έπαινος από το διαγωνισμό συσκευασίας ΕΒΓΕ για την ετικέτα του βιολογικού ελαιολάδου.