2005: 2ο βραβείο συσκευασίας στο διαγωνισμό BIOL στην Άντρια της Ιταλίας.

2005: 2ο βραβείο συσκευασίας στο διαγωνισμό BIOL στην Άντρια της Ιταλίας.