2005: 1ο βραβείο για την ποιότητα, στο διαγωνισμό BIOL στην Άντρια της Ιταλίας.

2005: 1ο βραβείο για την ποιότητα, στο διαγωνισμό BIOL στην Άντρια της Ιταλίας.