2005: 3ο βραβείο στον διαγωνισμό MARIO SOLINAS του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου.

2005: 3ο βραβείο στον διαγωνισμό MARIO SOLINAS του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου.