2004: το 2ο βραβείο στο διαγωνισμό του University of Applied Sciences – Food Technology στην Ελβετία.

2004: το 2ο βραβείο στο διαγωνισμό του University of Applied Sciences – Food Technology στην Ελβετία.