2003: 1ο βραβείο στο διαγωνισμό του CONSERVATOIRE DES CUSINES MEDITERRANEENNES στην Toulon της Γαλλίας.

2003: 1ο βραβείο στο διαγωνισμό του CONSERVATOIRE DES CUSINES MEDITERRANEENNES στην Toulon της Γαλλίας.