2002: Τιμητικό δίπλωμα από την Ελληνική ακαδημία γεύσης.

2002: Τιμητικό δίπλωμα από την Ελληνική ακαδημία γεύσης.