2002: 1ο βραβείο, στον διαγωνισμό MARIO SOLINAS του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου

2002: 1ο  βραβείο, στον διαγωνισμό MARIO SOLINAS του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου