2001: 1ο βραβείο, στον διαγωνισμό MARIO SOLINAS του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου.

2001: 1ο  βραβείο, στον διαγωνισμό MARIO SOLINAS του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου.