ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΟΣΔΕ 2022

Αναρτήθηκε: 26-5-2022 09:48

 

Αρ. Πρωτ. 1

Σητεία, 24/05/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΟΣΔΕ 2022

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς της περιοχής μας ότι η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2022 θα ξεκινήσει την Πέμπτη 26 Μαΐου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων την 30 Ιουνίου 2022.

Το προσωπικό έχει πλήρως ενημερωθεί και εκπαιδευτεί στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και ενόψει της νέας ΚΑΠ είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στους παραγωγούς με συνέπεια, αξιοπιστία και υπευθυνότητα, προκειμένου να συμβάλλουμε ουσιαστικά και με ασφάλεια , στη σύνταξη και επεξεργασία της Αίτησης ενεργοποίησης , διασφαλίζοντας την επιδότηση που δικαιούνται.

Η επιτυχία στο σύνολο των αιτήσεων που οριστικοποιούμε, οι υπηρεσίες ποιότητας που προσφέρουμε, μας εξασφαλίζει το δικαίωμα να απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους παραγωγούς να εμπιστευτούν την Ένωση Σητείας για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Το τιμολόγιο θα παραμείνει το ίδιο χωρίς να επιβαρύνονται επιπλέον οι παραγωγοί για την υποβολή της αίτησης εξισωτικής αποζημίωσης, με δυνατότητα εξόφλησης του κόστους ενεργοποίησης με μετρητά, κάρτα και με πάγια εντολή από την επιδότηση.

Η Ένωση Σητείας έχει αξιοποιήσει και διαμορφώσει όλους τους χώρους των γραφείων προκειμένου να διασφαλίσει όλες τις απαραίτητες αποστάσεις και συνθήκες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό

Η εξυπηρέτηση θα γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο 7.30 έως 15.30, στη Σητεία και στο Συνεταιρισμό Κουτσουρά από 20 εργαζομένους όλων των ειδικοτήτων, αφιερώνοντας όσο χρόνο χρειάζεται για να διασφαλίσουμε την επιδότηση που δικαιούνται οι παραγωγοί.

Στόχος μας παραμένει να διασφαλίσουμε την εγκυρότητα των ενεργειών μας με την εμπρόθεσμη υποβολή όλων των αιτήσεων και κυρίως χωρίς απώλεια επιδότησης, σεβόμενοι την εμπιστοσύνη και την άριστη σχέση που έχει επιτευχθεί με τους παραγωγούς.

Όσον αφορά την διαδικασία της μεταβίβασης δικαιωμάτων 2022 ενημερώνουμε τους παραγωγούς ότι αναμένονται οι σχετικές εγκύκλιοι και οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

Ελάχιστο μέγεθος εκμετάλλευσης για χορήγηση δικαιωμάτων είναι τα 0.4 εκτάρια (4 στρέμματα) και ελάχιστη προϋπόθεση χορήγησης άμεσων ενισχύσεων >250 €.

Επίσης βασική προϋπόθεση για εξασφάλιση του συνόλου της επιδότησης είναι η έκταση κάθε αγροτεμαχίου να επιβεβαιώνεται με την αντίστοιχη έκταση στο Ε9 των ιδιοκτητών.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

Α) Για αιτήσεις που είχαν υποβληθεί σε προηγούμενα χρόνια:

1.    Η προσκόμιση  του ΑΦΜ
2.    Ο εξαψήφιος κωδικός εξουσιοδότησης για ΠΥΛΗ
3.    Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μοναδικό για τον κάθε παραγωγό καθώς δεν επιτρέπεται να δηλώνεται το ίδιο email σε περισσότερους του ενός.
4.    Ενεργός αριθμός κινητού τηλεφώνου, μοναδικός για τον κάθε παραγωγό καθώς δεν επιτρέπεται να δηλώνεται ο ίδιος αριθμός κινητού τηλεφώνου σε περισσότερες από μια αιτήσεις.


Για οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση (π.χ αλλαγή ταυτότητας, νέο μισθωτήριο σε περίπτωση λήξης του παλαιού, αλλαγή τραπεζικού ιδρύματος κ.τ.λ) θα χρειάζεται η προσκόμιση του ανάλογου  δικαιολογητικού.

Β) Για νέα Αίτηση (υποβολή για πρώτη φορά)

1.    Κωδικός εξουσιοδότησης ΠΥΛΗΣ
2.    Διεύθυνση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
3.    Εκκαθαριστικό εφορίας φορολογικού έτους  2020
4.    Ταυτότητα (φωτοτυπία δύο όψεων)
5.    Τραπεζικός λογαριασμός (φωτοτυπία)
6.    Ε9 - Συμβολαιογραφικοί τίτλοι (φωτοτυπία)
7.    Συμφωνητικά μίσθωσης αγροτεμαχίων (με ημερομηνία έναρξης πριν από 31ης Μαΐου 2022)
8.    Βιβλιάριο ασφαλιστικών οργανισμών (ΟΓΑ ή ΙΚΑ κ.λ.π.)
9.    Συντεταγμένες σε περίπτωση νέου αγροτεμαχίου (σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. 87) συντεταγμένες σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα δεν θα γίνονται δεκτές.

Γ) Για Νέους Αγρότες και Βιοκαλλιεργητές

Αποφάσεις εντάξεων ή συμμετοχής σε προγράμματα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Για οποιαδήποτε άλλη δράση που καταχωρείται στην ΑΕΕ2022 θα χρειαστεί η επισήμανση της από τον παραγωγό και η προσκόμιση του αντίστοιχου δικαιολογητικού.

Δ) Πρόσθετα για όλους τους κτηνοτρόφους

1.    Αντίγραφο νέου τύπου μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων (ενημερωμένο)
2.    Άδεια μετακίνησης (για μετακινούμενους κτηνοτρόφους)

 

Για την ενημέρωσή σας απευθύνεστε στα τηλέφωνα

- Σητεία :2843029999 – 2843029998- 2843029997- 2843029991

- Κουτσουράς : 2843051477

- και στο site της Ένωσης: www.sitiaunion.gr

Ο Πρόεδρος

Μανώλης Μαυροματάκης