Πρόσκληση συμμετοχής Μεταναστών σε συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου Διδακτορικής Διατριβής με θέμα τη διατροφή

Αναρτήθηκε: 29-1-2022 18:54

 

H Ένωση Σητείας Α.Ε.Σ. σε συνεργασία με τον υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Ιωάννη Σφενδουράκη, θέλοντας να υποστηρίξει τη διδακτορική του διατριβή η οποία σχετίζεται με:

τη Διατροφή των διαμενόντων στην Κρήτη Μεταναστών’,

παρακαλεί όπως συμπληρώσετε το σχετικό Ερωτηματολόγιο, το οποίο βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbFabp3lW_GiCZ7Z9U5GazdU4Aq4Est_tu1AO9mw_ceAkDtw/viewform?usp=sf_link

Οδηγίες σε ότι αφορά τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου, δίνονται σε σχετικό video.

 

Ιωάννης Σφενδουράκης – Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα δδ: ‘Επισιτιστική Ασφάλεια και Διαιτητική Ενσωμάτωση. Μελέτη σε Μετανάστες στην Κρήτη’.

Η έρευνα η οποία διεξάγεται σε επίπεδο Διδακτορικής Διατριβής, σαν στόχο της έχει να μελετήσει τις εμπειρίες των διαμενόντων μεταναστών στην Κρήτη, σε ότι αφορά στα θέματα της Επισιτιστικής Ασφάλειας και της Διαιτητικής τους Ενσωμάτωσης, καθώς και τη συμπεριφορά τους σε σχέση με την υιοθέτηση στρατηγικών προσαρμογής στη χώρα υποδοχής. Η μελέτη προσδοκά να εμπλουτίσει τη γνώση μας στα ανωτέρω ζητήματα καθώς επίσης και να διαμορφώσει προτάσεις βελτίωσης της επισιτιστικής ασφάλειας της ευαίσθητης αυτής ομάδας ανθρώπων με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη έρευνα και τα παραγόμενα συμπεράσματα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς. Δεν πρόκειται να γίνει καμία εμπορική χρήση της βάσης δεδομένων, οι απαντήσεις των ερωτώμενων είναι ανώνυμες και εμπιστευτικές και δεν πρόκειται να κοινοποιηθούν σε κανέναν εμπορικό φορέα ή οργανισμό. Επισημαίνεται ότι τα εμπειρικά δεδομένα και οι απαντήσεις δεν δύναται να συνδεθούν με έναν μεμονωμένο ερωτώμενο.

Η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου της έρευνας δεν διαρκεί περισσότερο από οκτώ (8) λεπτά. Παρακαλούμε εάν μπορείτε να ενημερώσετε συγγενείς, φίλους ή και γνωστούς σας που πληρούν τις προϋποθέσεις της έρευνας (Μετανάστες με διαμονή πάνω από δύο χρόνια στην Κρήτη).

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για τη συνεργασία και την έμπρακτη υποστήριξή σας.

 

Ο Πρόεδρος της Ένωσης          Ο Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

 

Μανώλης Μαυροματάκης          Ιωάννης Σφενδουράκης