ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΟΣΔΕ 2021

Αναρτήθηκε: 26-4-2021 10:10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -  ΟΣΔΕ 2021

Η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2021 αρχίζει την M. Δευτέρα 26/04/2021.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων θα καθοριστεί με σχετική Υπουργική Απόφαση

Η Ένωση Σητείας με τη στήριξη και την αποδοχή του παραγωγικού κόσμου της περιοχής, θα συνεχίσει και φέτος να προσφέρει τις υπηρεσίες της με την ίδια συνέπεια και αξιοπιστία, με την εγγύηση του πιστοποιημένου φορέα που συμμετέχουμε σε πανελλαδικό επίπεδο , της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.
Με την εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο του μόνιμου προσωπικού, το οποίο ενημερώνεται συνεχώς, με το άρτιο και ολοκληρωμένο αρχείο γεωγραφικού προσδιορισμού αγροτεμαχίων της Ένωσης συμβάλλουμε ουσιαστικά στην επίλυση ανυπέρβλητων πολλές φορές προβλημάτων και βεβαιώνουμε τους παραγωγούς για την ασφάλεια και το αποτέλεσμα της αίτησης ενεργοποίησης.
Η επιτυχία στο σύνολο των αιτήσεων που οριστικοποιούμε, οι υπηρεσίες ποιότητας που προσφέρουμε, μας εξασφαλίζει το δικαίωμα να απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους παραγωγούς να εμπιστευτούν και φέτος την Ένωση Σητείας για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ.
Η πρόχειρη και ανεύθυνη διαδικασία που εφαρμόζουν όσοι ασχολούνται ευκαιριακά στις επιδοτήσεις, για γρήγορη και ευχάριστη εξυπηρέτηση, έχει συνήθως αρνητικές συνέπειες για τον παραγωγό, με απώλεια επιδότησης από τους διασταυρωτικούς ελέγχους.
Το τιμολόγιο θα παραμείνει το ίδιο χωρίς να επιβαρύνονται επιπλέον οι παραγωγοί για την υποβολή της αίτησης εξισωτικής αποζημίωσης,  με δυνατότητα εξόφλησης του κόστους ενεργοποίησης με μετρητά, κάρτα και με πάγια εντολή από την επιδότηση.
Η Ένωση Σητείας έχει αξιοποιήσει και διαμορφώσει όλους τους χώρους των γραφείων προκειμένου να διασφαλίσει όλες τις απαραίτητες αποστάσεις και συνθήκες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό και για μεγαλύτερη ασφάλεια όλοι οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν rapid test κάθε εβδομάδα.
Η εξυπηρέτηση θα γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο 7.30 έως 15.30, στη Σητεία και στο Συνεταιρισμό Κουτσουρά από 20 εργαζομένους όλων των ειδικοτήτων, αφιερώνοντας όσο χρόνο χρειάζεται για να διασφαλίσουμε την επιδότηση που δικαιούνται οι παραγωγοί.
Στόχος μας παραμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς προβλήματα και κυρίως χωρίς απώλειες επιδότησης.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση, θα επισκεφτούν όλα τα χωριά συνεργεία με άρτια καταρτισμένο προσωπικό και με αίσθημα ευθύνης, θα διασφαλίσουμε την εγκυρότητα των ενεργειών μας, σεβόμενοι την εμπιστοσύνη και την άριστη σχέση που έχει επιτευχθεί με τους παραγωγούς.

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

Ελάχιστο μέγεθος εκμετάλλευσης για χορήγηση δικαιωμάτων είναι τα 0.4 εκτάρια (4 στρέμματα) και ελάχιστη προϋπόθεση χορήγησης άμεσων ενισχύσεων >250 €.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

Α) Για αιτήσεις που είχαν υποβληθεί σε προηγούμενα χρόνια:

1.    Η προσκόμιση  του ΑΦΜ
2.    Ο εξαψήφιος κωδικός εξουσιοδότησης για ΠΥΛΗ (μέσω TAXISNET)
3.    Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) μοναδικό για τον κάθε παραγωγό καθώς δεν επιτρέπεται να δηλώνεται το ίδιο e-mail σε περισσότερους του ενός.
4.    Ενεργός αριθμός κινητού τηλεφώνου, μοναδικός για τον κάθε παραγωγό καθώς δεν επιτρέπεται να δηλώνεται ο ίδιος αριθμός κινητού τηλεφώνου σε περισσότερες από μια αιτήσεις.
5.    Για τους παραγωγούς που δηλώνουν ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια θα πρέπει να γνωρίζουν  τον αριθμό ΑΤΑΚ που αναγράφεται στο Ε9 του ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου.

Για οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση (π.χ αλλαγή ταυτότητας, νέο μισθωτήριο σε περίπτωση λήξης του παλαιού, αλλαγή τραπεζικού ιδρύματος κ.τ.λ) θα χρειάζεται η προσκόμιση του ανάλογου  δικαιολογητικού.

Β) Για νέα Αίτηση (υποβολή για πρώτη φορά)

1.    Κωδικός εξουσιοδότησης ΠΥΛΗΣ (μέσω TAXISNET)
2.    Διεύθυνση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
3.    Εκκαθαριστικό εφορίας φορολογικού έτους  2019
4.    Ταυτότητα (φωτοτυπία δύο όψεων)
5.    Τραπεζικός λογαριασμός (φωτοτυπία)
6.    Ε9 - Συμβολαιογραφικοί τίτλοι (φωτοτυπία)
7.    Συμφωνητικά μίσθωσης αγροτεμαχίων (με το Ε9 του ιδιοκτήτη με ημερομηνία λήξης πέραν της 31ης Μάη 2021)
8.    Βιβλιάριο ασφαλιστικών οργανισμών (ΟΓΑ ή ΙΚΑ κ.λ.π.)
9.    Συντεταγμένες σε περίπτωση νέου αγροτεμαχίου (σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. 87) συντεταγμένες σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα δεν θα γίνονται δεκτές.

Γ) Για Νέους Αγρότες και Βιοκαλλιεργητές

Αποφάσεις εντάξεων ή συμμετοχής σε προγράμματα του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης.
Για οποιαδήποτε άλλη δράση που καταχωρείται στην ΑΕΕ2021 θα χρειαστεί η επισήμανση της από τον παραγωγό και η προσκόμιση του αντίστοιχου δικαιολογητικού.

Δ) Πρόσθετα για όλους τους κτηνοτρόφους

1.    Αντίγραφο νέου τύπου μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων (ενημερωμένο)
2.    Άδεια μετακίνησης (για μετακινούμενους κτηνοτρόφους)

Όσον αφορά την διαδικασία της μεταβίβασης δικαιωμάτων 2021 ενημερώνουμε τους παραγωγούς ότι αναμένονται οι σχετικές εγκύκλιοι και οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για την ενημέρωσή σας απευθύνεστε  στα τηλέφωνα
- Σητεία :2843029999 – 2843029998- 2843029997- 2843029991
- Κουτσουράς : 2843051477
- και στο site της Ένωσης: www.sitiaunion.gr

Για την Ένωση Σητείας ΑΕΣ
Ο Πρόεδρος

Μανώλης Μαυροματάκης