1998: 1ο βραβείο στον διαγωνισμό Patrimonio Communal Olivarero στην Ισπανία.

1998: 1ο  βραβείο στον διαγωνισμό Patrimonio Communal Olivarero στην Ισπανία.