ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΦΑΝΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΑΕ ΕΤΟΥΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2020

Αναρτήθηκε: 1-2-2021 09:13

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΦΑΝΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ μέσω Διοικητικών Πράξεων & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΑΕ έτους αιτήσεων 2020.

Με εκτίμηση,

Για την Επιτροπή Συντονισμού

--
Γιαννίκου Δήμητρα
Αναπληρώτρια Γραμματέας Επιτροπής Συντονισμού ΄Εργου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45 Αθήνα
Email: secr_foreis@opekepe.gr

web:http://www.opekepe.gr

Αρχειο εδω