ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ (Μ.Α.Α.Ε.) 2020

Αναρτήθηκε: 28-8-2020 10:36

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ (Μ.Α.Α.Ε.) 2020

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) για το φορολογικό έτος 2019.

Η διαδικασία εγγραφής στο ΜΑΑΕ θα γίνεται καθημερινά στα γραφεία της Ένωσης τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το ΜΑΑΕ είναι:

Ε1 φορολογικού έτους 2019
Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορολογικού έτους 2019
Ε3 φορολογικού έτους 2019
Βεβαίωση ασφάλισης από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ ή βεβαίωση συνταξιοδότησης γήρατος (για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ και τους συνταξιούχους ΟΓΑ αντίστοιχα)
Άδεια αλιείας και επαγγελματική άδεια σκάφους (Για τους αλιείς)
Μελισσοκομικό βιβλιάριο (Για τους μελισσοκόμους)

· Για όσους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες υπάρχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εργόσημα ή οποιοδήποτε άλλο είναι υποχρεωτικό να προσκομίσουν τα αντίστοιχα αποδεικτικά δικαιολογητικά.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο μητρώο αγροτών είναι η αίτηση ΟΣΔΕ 2019 (Αίτηση Ενεργοποίησης Δικαιωμάτων 2019).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις στα τηλέφωνα 28430 29991/29998/29997 και στο www.sitiaunion.gr