ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ (Μ.Α.Α.Ε.) 2018

Αναρτήθηκε: 14-8-2018 08:35

ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ (Μ.Α.Α.Ε.) 2018


Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) στο οποίο εγγράφονται όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα που ασκούν στην επικράτεια αγροτική δραστηριότητα η κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση.
Η διαδικασία εγγραφής στο ΜΑΑΕ θα γίνεται καθημερινά στα γραφεία της Ένωσης τις εργάσιμες μέρες και ώρες.


Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το ΜΑΑΕ είναι:

1.    Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων  της ταυτότητας
2.    Αντίγραφο Ε1 φορολογικού έτους 2017
3.    Εκκαθαριστικό Σημείωμα φορολογικού έτους 2017
4.    Ε3 φορολογικού έτους 2017
5.    Σε περίπτωση μη ασφάλισης στο ΟΓΑ βεβαίωση πρώτης εγγραφής από τον ασφαλιστικό φορέα.
6.    Βεβαίωση ασφάλισης από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 28430 29999/29998/29997 και στο www.sitiaunion.gr

email: keasitias@gmail.com