ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΑΚ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2018

Αναρτήθηκε: 7-3-2018 14:09

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΑΚ

ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2018

 


Ένα νέο στοιχείο είναι αυτό που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τη διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για την περίοδο 2018 είναι η υποχρεωτική καταχώρηση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου, το γνωστό ΑΤΑΚ και για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια.
Αυτή η πρόβλεψη ίσως δημιουργήσει κάποια προβλήματα σε όσους ενοικιάζουν χωράφια, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες είτε δεν τα έχουν δηλώσει στο Ε9 είτε είναι ατακτοποίητα από άποψης ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
Είναι λοιπόν απαραίτητο να γνωρίζει ο παραγωγός τον 11ψηφιο κωδικό ΑΤΑΚ που αντιστοιχεί στο κάθε ενοικιαζόμενο του αγροτεμάχιο, ο οποίος αναφέρεται στο Ε9, προκειμένου να γίνει ενεργοποίηση και να θεωρηθεί έγκυρη η ενοικίαση.
Προς αποφυγή παρεξηγήσεων παραγωγών με τους ιδιοκτήτες, κάποιοι (ιδιοκτήτες) μπορεί να μην επιθυμούν να παραδώσουν τα Ε9 τους στους παραγωγούς .Σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλουν απλά να δώσουν ΜΟΝΟ τον/τους 11ψηφιο/ιους ΑΤΑΚ από τα Ε9 που αφορούν τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια ώστε να μας προσκομιστούν κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης.
Συνοψίζοντας το γενικό νόημα είναι ότι για την ενεργοποίηση ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων στο ΟΣΔΕ 2018 είναι απαραίτητη είτε η προσκόμιση σκέτου του ΑΤΑΚ ανά αγροτεμάχιο είτε η προσκόμιση του Ε9 του ιδιοκτήτη σε συνδυασμό με τη γνώση του ποιου τεμαχίου από τις συνολικές εγγραφές που περιέχονται μέσα αντιστοιχεί με τα χωράφια στην αίτηση του.

Στο παρακάτω σύνδεσμο θα δείτε ενα παράδειγμα σελίδας Ε9 αγροτεμαχίων
(Πίνακας 2:Στοιχεία Γηπέδων) με αλοιωμένα στοιχεία ωστε να καταλάβετε που αναγραφεται ο ΑΤΑΚ.

 

Παράδειγμα ΑΤΑΚ.