Παράταση Μεταβιβάσεων

Αναρτήθηκε: 10-6-2017 08:36

Αρ. Πρωτ. 127

Σητεία, 09/06/2017


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ενημερώνουμε τους παραγωγούς της περιοχής μας ότι η προθεσμία για τις  Αιτήσεις Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2017 παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2017. Η καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης για τις Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης 2017 παραμένει μέχρι 15 Ιουνίου 2017.
Υπενθυμίζουμε ότι οι μεταβιβάσεις θα γίνονται μόνο στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης κατόπιν ραντεβού λόγω των διαφορετικών και ιδιαίτερων περιπτώσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή διαδικασία και να εξασφαλιστεί το καλύτερο οικονομικά όφελος για την κάθε περίπτωση.


Με εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΜανώλης Μαυροματάκης