ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΣΔΕ 2017

Αναρτήθηκε: 17-3-2017 08:54

Αρ. Πρωτ. 64

Σητεία, 16/03/2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ αριθ. Πρωτ. 24805/14.03.2017, η υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης αποτελεί υποχρέωση του παραγωγού προκειμένου να του καταβληθούν οι άμεσες ενισχύσεις.
Η αίτηση υποβάλλεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως εξής:

•    Απευθείας μέσω on-line συστήματος από τον ίδιο τον παραγωγό χωρίς καμία επιβάρυνση
•    Μέσω Πιστοποιημένου φορέα, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Ο αγρότης για να υποβάλλει την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ 2017) και προκειμένου να πιστοποιηθεί πρέπει υποχρεωτικά να ταυτοποιηθεί μέσω των προσωπικών του κωδικών της εφαρμογής taxisnet.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση ο παραγωγός πρέπει να φροντίσει έγκαιρα για τον κωδικό taxisnet, αν δεν τον γνωρίζει να ενημερωθεί από τον λογιστή του και μαζί με τον ΑΦΜ εμείς θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και ορθή υποβολή της αίτησης.
Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης είναι η 15η Μαίου κάθε ημερολογιακού έτους. Για το τρέχον έτος (2017), η προθεσμία λήγει την 15η Μαίου 2017, ημέρα Δευτέρα.
Η ενιαία αίτηση ενίσχυσης περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας με κυριότερα:

•    Τα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου
•    Τα στοιχεία αναγνώρισης όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης, την έκταση τους, τη θέση τους, τη χρήση τους, το είδος και τα στοιχεία ολόκληρου του ζωικού κεφαλαίου

Τυχόν λανθασμένη δήλωση των στοιχείων της εκμετάλλευσης, θα έχει ως  συνέπεια την επιβολή κυρώσεων.
Είμαστε στη διάθεση σας για να σας εξυπηρετήσουμε , να κάνουμε τον απαιτούμενο έλεγχο όπως κάνουμε κάθε χρόνο, για να εξασφαλίσουμε το σύνολο της επιδότησης που δικαιούστε.
Το τιμολόγιο είναι αυτό του 2016 και η καταβολή του κόστους της ενεργοποίησης μπορεί να γίνεται με πίστωση μέσω της επιδότησης, με κάρτα και μετρητοίς.

Η εξυπηρέτηση θα γίνεται:

•    Στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης Σητείας
•    Στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κουτσουρά
•    Με συνεργεία σε όλα τα χωριά της επαρχίας μας, για την επίσκεψη των οποίων θα υπάρχει καθημερινή ενημέρωση.Για την Ένωση Σητείας ΑΕΣ
Ο ΠρόεδροςΜανώλης Μαυροματάκης

afisa