Εκτύπωση παραστατικών τιμολογίων της ενεργοποίησης μέσω πύλης της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

Αναρτήθηκε: 12-1-2017 12:03

Εκτύπωση παραστατικών τιμολογίων της ενεργοποίησης μέσω πύλης της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

Η Ένωση Σητείας ενημερώνει όσους ενεργοποίησαν στο φορέα μας ότι υπάρχει εφαρμογή στο ίντερνετ από την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ όπου μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το τιμολόγιο της ενεργοποίησης για τα έτη 2014-2016.
Στο παρακάτω link https://www.c-gaia.gr/lipsi-parastatikwn συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα πεδία με αυτά που έχουν δηλωθεί στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης και αφού συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο των εικόνων - λέξεων, μπορείτε να εκτυπώσετε τα κανονικά τιμολόγια του κάθε έτους.(τα επι πιστώση παραστατικά που εκδίδονται κατά τη περίοδο της ενεργοποίησης είναι απλές προσφορές και όχι κανονικά τιμολόγια).