ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 2016

Αναρτήθηκε: 4-1-2017 14:15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 2016


Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1847/51107/26.04.2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 1275 Β΄), μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της ενίσχυσης, και με τα αναγραφόμενα στα άρθρα 16 και 18 της προαναφερόμενης ΥΑ, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ένσταση κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται από σήμερα Τετάρτη 04.01.2017 και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών (και όχι αργότερα από τις 18.01.2017) στα γραφεία της ΑΕΣ Σητείας ή στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις, Περιφερειακές Μονάδες ή Νομαρχιακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η υποβολή των ενστάσεων συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπου απαιτείται, τα οποία :
◦    θα ελεγχθούν ως προς την ιδιότητα του "άμεσα συνταξιούχου", στο πλαίσιο του κριτηρίου επιλεξιμότητας σύμφωνα με το οποίο δεν κρίνονται δικαιούχοι ένταξης και πληρωμής όσοι έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.
◦    Θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της ισχύουσας διαδικασίας διοικητικών Πράξεων (ΔΠ) όσον αφορά το αίτημα διόρθωσης αίτησης πληρωμής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2843029998-29997-29996

Για την Ένωση Σητείας Α.Ε.Σ.
Ο ΠρόεδροςΜανώλης Μαυροματάκης