Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας ελαιολάδου που διαθέτει η Ένωση, περιλαμβάνουν αποθηκευτικούς χώρους με ανοξείδωτες ελαιοδεξαμενές των 10, 40, 100, 300 και 500 τόνων, συνολικής χωρητικότητας 4.000 τόνων. Επίσης διαθέτει χωριστό δίκτυο ελαιοδεξαμενών για το βιολογικό ελαιόλαδο συνολικής χωρητικότητας 80 τόννων. Το εμφιαλωτήριο της Ένωσης είναι δυναμικότητας 20 τόννων ανά βάρδια ημερησίως ενώ η συνολική ποσότητα που δύναται να
διαχειριστεί η Ένωση αγγίζει τους 15.000 τόνους που είναι η μέγιστη παραγωγή της περιοχής.
Στο εμφιαλωτήριο λειτουργούν τρεις γραμμές εμφιάλωσης. Δύο γραμμές για υάλινες φιάλες, με δυναμικότητα 2000 φιάλες (των 0,75lt) ανά ώρα η κάθε μία, και μία γραμμή για λευκοσιδηρά δοχεία, με δυναμικότητα περίπου 1.500 δοχείων (των 5lt) ανά βάρδια την ημέρα.
Η ΕΑΣ Σητείας  διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο σύγχρονο εργαστήριο ελέγχου ποιότητας του ελαιολάδου καθώς και εργαστήριο εδαφολογικών αναλύσεων .