Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης για την παραγωγή ελαιολάδου ( Πρότυπα AGRO 2.1 και 2,2)

Σύστημα ολοκληρωμένης  διαχείρισης για την παραγωγή ελαιολάδου ( Πρότυπα AGRO 2.1 και 2,2)