Τσικούδια Κρήτης Varvaki
 

Τσικούδια Κρήτης Varvaki

Η Τσικουδιά Βαρβάκι είναι προϊόν, απόσταξης στεμφύλων σταφυλής. Τα σταφύλια που προορίζονται για απόσταξη, είναι από την γηγενή ποικιλία λιάτικο. Η επιλογή και διαχείριση τους είναι αυστηρή.

Περισσότερα