Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο της Επαρχίας Σητείας έχει χαρακτηριστεί Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) σύμφωνα με την Υπ.Απ.440339 (ΦΕΚ Β’698/93) από το Ελληνικό Κράτος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (134/98 L15/21.1.98/6) με την ονομασία Σητεία Λασιθίου Κρήτης.

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο της Επαρχίας Σητείας έχει χαρακτηριστεί  Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) σύμφωνα με την Υπ.Απ.440339 (ΦΕΚ Β’698/93) από το Ελληνικό Κράτος και  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (134/98 L15/21.1.98/6) με την ονομασία Σητεία Λασιθίου Κρήτης.