Πιστοποίηση από την CSQA κατά το πρότυπο ISO 22005:2008 για την συμμόρφωση στις αρχές και απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστήματος ιχνηλασιμοτητας σε επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών.

Πιστοποίηση από την CSQA κατά το πρότυπο ISO 22005:2008 για την συμμόρφωση στις αρχές και απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστήματος ιχνηλασιμοτητας σε επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών.