Πιστοποίηση από την DQS GmbH, για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητος για τις ακόλουθες δραστηριότητες: Παραλαβή, αποθήκευση, εμφιάλωση και εμπορία τυποποιημένου και χύμα εξαιρετικού και παρθένου ελαιολάδου κατά το πρότυπο IFS (International Food Standard)

Πιστοποίηση από την DQS GmbH, για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητος για τις ακόλουθες δραστηριότητες: Παραλαβή, αποθήκευση, εμφιάλωση και εμπορία τυποποιημένου και χύμα εξαιρετικού και παρθένου ελαιολάδου κατά το πρότυπο IFS (International Food Standard)