Πιστοποίηση από την IQNET και DQS GmbH, για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητος για τις ακόλουθες δραστηριότητες: Παραλαβή, παραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία των προϊόντων της κατά το πρότυπο: DIN EN ISO 9001:2008

Πιστοποίηση από την IQNET και DQS GmbH, για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητος για τις ακόλουθες δραστηριότητες: Παραλαβή, παραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία των προϊόντων της κατά το πρότυπο: DIN EN ISO 9001:2008