Εξαιρετικό παρθένο
 
 
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο - προιόν βιολογικής γεωργίας